Program

Piątek 06.03.2020

 • 15:00 – 16:00 Rejestracja uczestników
 • 16:00 – 16:15 Otwarcie i wprowadzenie
 • 16:15 – 16:45 Kardiodiabetologia – co nowego? – prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski
 • 16:45 – 17:15 Nowe wytyczne kardiodiabetologiczne ESC/EASD – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
 • 17:15 – 17:45 Hot Topics IDF 2019 – prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 • 17:45 – 18:00 Dyskusja
 • 18:00 – 18:30 Sesja plenarna
 • 18:30 – 18:45 Przerwa kawowa
 • 18:45 – 20:00 Sesja 1 Pacjent kardiodiabetologiczny a normotromboza – przewodniczą:
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
 • 18:45 – 19:10 Kwas acetylosalicylowy czy inne leki przeciwpłytkowe w leczeniu cukrzycy? - prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
 • 19:10 – 19:30 Optymalizacja leczenia przeciwpłytkowego w cukrzycy ASA i riwaroksaban - dr hab. n. med. Marcin Barylski
 • 19:30 – 19:50 Palenie papierosów a normotromboza u pacjenta kardiodiabetologicznego – nowoczesne metody walki z paleniem papierosów - dr hab. n. med. Filip M. Szymański
 • 19:50 – 20:00 Dyskusja
 • 20:00 Kolacja

Sobota 07.03.2020

 • 08:30 – 09:50 Sesja 2 Pacjent kardiodiabetologiczny a normolipemia i normowaga – przewodniczą:
  prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
 • 08:30 – 08:50 Ile farmakoterapii w leczeniu otyłości u pacjenta kardiodiabetologicznego? – prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski
 • 08:50 – 09:10 Statyna czy statyna z ezetimibem? Jak leczyć chorego z cukrzycą? – prof. dr hab. n. med. Maciej Cymerys
 • 09:10 – 09:30 Inhibitory PCSK-9 – nowe możliwości terapii zaburzeń gospodarki lipidowej – prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
 • 09:30 – 09:40 Dyskusja
 • 09:40 – 09:50 Przerwa kawowa
 • 09:50 – 11:45 Sesja 3 Pacjent kardiodiabetologiczny a normotonia – przewodniczą:
  prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr hab. n. med. Marcin Barylski
 • 09:50 – 10:20 Docelowe wartości RR w cukrzycy - prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
 • 10:20 – 10:50 Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w cukrzycy - prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
 • 10:50 – 11:20 Rola nowoczesnych SPC w terapii nadciśnienia tętniczego w cukrzycy - dr hab. n. med. Marcin Barylski
 • 11:20 – 11:30 Dyskusja
 • 11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
 • 11:45 – 14:10 Sesja 4 Pacjent kardiodiabetologiczny a normoglikemia – przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
 • 11:45 – 12:15 Optymalizacja terapii u pacjentów z cukrzycą i ryzkiem sercowo naczyniowym – prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 • 12:15 – 12:45 Nefroprotekcja u pacjenta kariodiabetologicznego – prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
 • 12:45 – 13:15 Jak leczyć skutecznie i bezpiecznie? – dr n. med. Jan Ruxer
 • 13:15 – 13:25 Dyskusja
 • 13:25 – 14:10 Przerwa obiadowa
 • 14:10 – 15:30 Sesja 5 Pacjent kardiodiabetologiczny a insulinoterapia - przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 • 14:10 – 14:30 Nowoczesne systemy monitorowania glikemii w aspekcie bezpiecznej insulinoterapii
  - prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
 • 14:30 – 14:50 Aktualne algorytmy insulinoterapii 2020 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
 • 14:50 – 15:10 Racjonalne podejście do insulinoterapii 2020 – prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 • 15:10 – 15:20 Dyskusja
 • 15:20 – 15:30 Podsumowanie konferencji
 • 15:30 Zakończenie konferencji

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).