Rejestracja

Koszt uczestnictwa:

100 złotych brutto 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek:
Mbank: 19 1140 2017 0000 4902 1306 0045
z dopiskiem: „imię, nazwisko, Kardiodiabetologia 2020"

Opłata obejmuje:

  • udział w konferencji
  • wejście na wystawę firm farmaceutycznych
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • udział w kolacji (piątek)