Wykładowcy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. dr hab n. med. Krzysztof J. Filipiak - Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski - Kierownik Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych
i Metabolicznych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 

prof. dr hab n. med. Paweł Piątkiewicz - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala Praskiego w Warszawie